dinsdag 27 februari 2018

Historische verhalen - Korte verhalen uit de Gouden Eeuw


Uitgeverij Historische VerhalenWat voortkwam uit een schrijfwedstrijd

In samenwerking met IsGeschiedenis*  en Schrijven Magazine** heeft Uitgeverij Historische Verhalen een schrijfwedstrijd georganiseerd. Gevraagd werd om een verhaal te schrijven, tussen de 1500 en 2500 woorden, zich afspelend in de Gouden Eeuw. Deze mooi verzorgde verhalenbundel vindt zijn oorsprong in deze schrijfwedstrijd waarvan de beste verhalen zijn gebundeld en als paperback uitgebracht door Uitgeverij Historische Verhalen.

Sandrine van der Velde, Hay van den Munckhof en Lianne Damen hebben respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs gewonnen in deze wedstrijd, waaruit nóg achttien verhalen van andere 'verhalenschrijvers' zijn geselecteerd, die tezamen deze bundel vormen.

Voorwoord

In het voorwoord wordt door de hoofdredacteur, Rik van der Vlugt, verteld over de grote verschillen in welvaart die er, ten tijde van de Gouden Eeuw, onder de bevolking heersten. Deze Gouden Eeuw viel vrijwel gelijk met de zeventiende eeuw. Welvarende lieden werden in hun mooiste gewaden geportretteerd door de grote schilders als Rembrandt, Frans Hals, Johannes Vermeer. Prachtige schilderijen van de heren van de schutterij, van etende, dansende en feestende mensen.

De religieuze vrijheid en groeiende economie die de Republiek der Verenigde Nederlanden uitstraalden, konden rekenen op grote bewondering van de omliggende landen.

Daar waar het voor de gegoede klasse een periode was van opbloei, grote welvaart en economische groei, waren de tegenstellingen groot. Slavernij, ziektes met grote kans op dodelijke afloop of blijvende handicap, armoede en mensonterende omstandigheden op de koopvaardijschepen, waren de andere, duistere kant van de medaille. Deze kant, zonder het gouden randje, is destijds slechts heel soms vastgelegd door de vermaarde 17e-eeuwse schilders.

Inleiding

Ferry Gouwens schreef voor deze bundel een inleiding - 'Het wonder van de Gouden Eeuw' - waarin de highlights van deze periode in vogelvlucht worden beschreven, zoals handel in massagoederen door VOC en WIC, de tegenstellingen zijn flagrant in deze eeuw.


De verhalen

De individuele schrijvers hebben hun verhaal geschreven, uitgaande van een schilderij, een stuk geschiedenis, een gebruik, een ambacht, belangrijke personen, of personen die juist in de schaduw zijn gebleven. Aan het einde van elk verhaal wordt de historische achtergrond beschreven, als verantwoording voor het gebruikte stukje geschiedenis. Dit wordt aangevuld met tips, titels van boeken en websites met aansluitende informatie bij het voorgaande verhaal.

'Een dag als weinig anderen' door Sandrine van der Velde (eerste prijs)

'[...] Ware het niet dat Marie als wees op negenjarige leeftijd geen keuze had gehad, dan had ze het een voorrecht kunnen beschouwen op deze prachtige plek te wonen. Al verbleef ze dan in een kleine nis in de gewelven onder het kasteel en at ze weinig meer dan wat resten brood en soep, ze leed geen kou en zelden honger. Ze ontving zelfs wat liefde van de oude kokkin met de kromme vingers. Je zou kunnen zeggen dat ze schikte in haar lot, al is dat misschien wat veel gezegd van een meisje dat nooit keuzes heeft gehad. [...]'

Het verhaal waar bovenstaand citaat uit komt, gaat over kasteel Chantilly in Frankrijk, waar meesterkok François Vatel (1631-1671) tijdens grote partijen alles uit de kast trok om er een groot succes van te maken. Zo werd zijn crème chantilly - geslagen room gezoet met vanille - een daverend succes. Desondanks kon hij het niet verkroppen dat er in de organisatie van de bevoorrading van de keuken allerhande zaken misliepen en beroofde zich, tijdens het diner, van het leven. De auteur laat het jonge hulpje Marie getuige zijn van alle beslommeringen rond de bereiding van de gangen van het diner en van de zelfdoding van chefkok Vatel.

Conclusie

Alle eenentwintig verhalen in deze bundel beschrijven een ander onderwerp, met een andere insteek en andere historische figuren en/of gebeurtenissen. Ook zijn er verhalen buiten de Hollandse grenzen, zoals Suriname, Frankrijk, Japan en Korea, maar Hollandse steden als Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag passeren ook de revue.
Steeds is er iets fictiefs aan toegevoegd, zodat er een mooi samengesteld verhaal is ontstaan. Hierdoor is er steeds een verrassend element te ontdekken, als aanvulling op de geschiedenis. Het is ontzettend leuk om te lezen hoe de creatieve auteur iets aan de geschiedenis heeft weten toe te voegen.

Fictie en non-fictie worden op een natuurlijke manier, heel soepel met elkaar verweven, zonder de geschiedenis tekort te doen.
Het is bijzonder om de verschillen in bijvoorbeeld schrijfstijl, woordkeuze en onderwerp te ontdekken in de zeer gevarieerde stukjes van de diverse auteurs.

Een aanrader voor de lezer die houdt van de geschiedenis van de Gouden Eeuw en historische verhalen met een fictieve twist.

IsGeschiedenis* (https://isgeschiedenis.nl/)

Historische verhalen - Korte verhalen uit de Gouden Eeuw
Auteur: Diverse
Pagina's: 241
ISBN: 9789082642629
Uitgeverij Historische Verhalen
Verschenen: oktober 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter.
Dat wordt zeer op prijs gesteld en we willen graag weten wat je ervan vindt.