donderdag 31 augustus 2017

Renée van Marissing - Parttime astronaut


Gastrecensie van Nathalie
Beoordeling 3 sterren
Uitgeverij Atlas Contact


'De moderne vrouw ontleed'

Renée van Marissing, een voor mij onbekende Nederlandse schrijfster, schreef de roman 'Parttime astronaut'. Het verhaal gaat over Karlijn, freelance journaliste in de kunst- en cultuurwereld. Karlijn schrijft voor haar werk een reeks over de Hemelbestormers, een aantal jonge beeldende kunstenaars die ze portretteert in een serie artikelen, waaronder Laura en Daan. Daarnaast is Karlijn getrouwd met Jasper en samen hebben ze Lucas, hun 5-jarige zoon.
In dit verhaal beschouwt Karlijn haar levenssituatie. Is ze gelukkig in haar relatie, als moeder, leeft ze nog haar eigen leven? Twijfels die toe slaan als je al een aantal jaar de routine hebt opgepikt, en er een kloof tussen jou en je partner ontstaat.

Knap relationeel verhaal

Karlijn lijkt het dromerige type van het koppel te zijn, en Jasper belichaamt dan weer de nuchtere, praktische kant van deze yin en yang. van Marissing beschrijft de twijfels van de moderne vrouw waar het over haar relatie, carrière en moederschap gaat. Je komt te weten welke misstap de man van Karlijn heeft begaan in de loop van het verhaal, wat haar vertrouwen heeft geschonden. Ze weet zelf een tijd niet of ze haar relatie nog wel een kans wil geven, en ontsnapt aan de werkelijkheid in haar dagdromen. Hoewel het een knap relationeel verhaal is dat niet aan de oppervlakte blijft steken, blijven de personages te veel op afstand voor mij door al de kronkels die je moet volgen als lezer. Het verhaal verspringt wat te veel tussen de echte en de fantasiewereld zodat je niet altijd meer weet wat waar is en wat niet.

Irritante kantjes

Het paniekerige aan Karlijn is ook niet echt iets waardoor zij me voor zich inneemt eigenlijk . Enkele irriterende kantjes heeft ze wel, hoewel het toch ook wel herkenbaar is, bijvoorbeeld als ze Laura , de kunstenares, wilt interviewen en ervoor terugschrikt om haar interview uit handen te geven en de controle te verliezen, hoewel ze dit wel van de andere verlangt. Dit is duidelijk een teken van het gebrek aan zelfzekerheid die des mensen is, en zeer herkenbaar.
Ook de eeuwige twijfel over 'doe ik het goed' en zich proberen op te trekken aan het pleidooi om het leven vast te nemen en te springen, is zeer menselijk. De uitspraak van Kierkegaard dat het leven alleen achterwaarts begrepen kan worden, maar dat je het enkel voorwaarts kan leven, is dan ook een mooi motto voor dit boek.

Conclusie

De schrijfstijl en het taalregister maken het boek de moeite waard, de thematiek is herkenbaar, het verhaal en de personages beklijven echter niet lang genoeg om het geheel boven het maaiveld te laten uitsteken. Het blijft jammer genoeg allemaal wat te vaag om er mij volledig bij te betrekken.

De auteur

Renée van Marissing (1979) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten, is schrijver van romans,
theater- en hoorspelteksten, regisseur, docent toneel en performer.
Ze debuteerde in 2009 ze met haar roman 'Het waaien van mijn oma'. Haar tweede roman 'Strak blauw' verscheen in 2012 bij uitgeverij Atlas Contact. Ze werd hiervoor genomineerd voor de Dioraphte Jongerenliteratuurprijs.


Auteur: Renée van Massing
Categorie: Literaire roman, coming-of-age
Pagina's: 176
Uitgeverij Atlas Contact
ISBN: 9789025450625
Verschenen: augustus 2017

zondag 27 augustus 2017

Graeme Macrae Burnet-Zijn bloedige plan

Beoordeling 4 sterren
Met dank aan uitgeverij Hollands Diep‘Ik wil wraak op hem nemen’ 

'Ik schrijf dit op verzoek van mijn advocaat, de heer Andrew Sinclair, die me tijdens mijn gevangenschap in Inverness altijd heeft behandeld met een beleefdheid die ik geenszins verdien. Mijn leven was kort en onbeduidend en het is niet mijn bedoeling om mijzelf vrij te pleiten van de daden die ik recentelijk heb gepleegd. Dat ik dit verhaal opschrijf, is derhalve om geen andere reden dan als wederdienst voor de voorkomendheid waarmee mijn advocaat mij heeft bejegend.' 
Zo begint de kennismaking met Roderick Macrae, hoofdpersonage in zijn eigen drama. Hier verschijnt het beeld van een redelijk, welopgevoed persoon. Geen misdadiger. Dit maakt nieuwsgierig naar de achtergrond van deze man en vooral naar zijn verhaal. Het is werkelijk of Macrae ons direct toespreekt, sympathie wekt. Deze eerste indruk blijft hangen tijdens het verhaal. Het boek is opgebouwd in drie delen en begint met het relaas van Roderick waarin hij vertelt waarom en hoe hij tot het vermoorden van drie personen is gekomen. Vervolgens het proces en tot slot het vonnis. Decor is het zeer verarmde Schotse platteland in 1869. Al sappelend weet de bevolking amper het hoofd boven water te houden.  

Roderick spreekt

Deel één schetst het bestaan van de bevolking. De gedetailleerde beschrijving van het landschap, de bewoners en vooral de maatschappelijke posities is zo beeldend dat je jezelf waant in de drassige, verpauperde en uitzichtloze omgeving. Antiheld Lachlan Mackenzie haalt je het bloed onder de nagels vandaan, machtsmisbruik maakt van de armen een makkelijke prooi, hun enig bezit is een lapje grond. De moeder van Roderick stierf in het kraambed en vader is een norse man van weinig woorden. Geen zorgeloze start voor een kind, met zus Jetta heeft hij een goede band. Roderick beschrijft in mooi naturalistisch proza hoe hij opgroeide in dit Schotse gehucht, hoe de verhoudingen lagen en wat je te doen stond en te laten had. Zijn intelligentie kon geen wortel schieten. Het besef dat pachters onderdrukt werden, dat er geen manier was hier tegenin te gaan leidde tot zijn weldoordachte daad. Een eenvoudig plan, het doden van Lachnan de brede. 

Het proces

Het proces geeft een goede indruk hoe er in die tijd gedacht werd over de relatie tussen uiterlijke kenmerken en gedrag. De vraag is of Roderick bij zijn volle verstand was toen hij de misdaden pleegde of dat er misschien sprake was van 'manie zonder delirium'. Dit deel is erg interessant omdat alle kanten van de zaak bekeken worden. Getuigen en specialisten geven hun, soms verrassende, verklaring. Parallel aan het proces lezen we ook de verslaggeving van de pers. Wanneer dokter Munro onderworpen wordt aan een pittig verhoor bericht verslaggever, de heer Philby: 
'Tegen deze tijd was de goede man nog roder aangelopen en keek zoekend om zich heen alsof hij hoopte dat er ergens een fles whisky in de getuigenbank was verstopt’. 

De jury heeft geen eenvoudige taak, het vergt enige tijd voordat het tot een vonnis komt.  

Bijzonder 

De kraai komt opvallend vaak in beeld. Zoals algemeen bekend  brengt hij onheil. Een passend motief in dit boek. Andere motieven zijn: lot, noodlot, visioenen, bijgeloof. Conclusie 

Een roman over misdaad, het spanningselement is slechts een fractie van de inhoud van het boek. Een veel groter accent krijgt het psychologische aspect, vooral Rodericks gedachtegang. De geweldige beschrijvingen van de ruige Schotse hooglanden, de gedetailleerde verhoren en de uitgewerkte karakters zorgen voor een boek dat zich niet in één genre laat dwingen.  Auteur:  Graeme Macrae Burnet                     
Categorie: Literaire thriller 
Pagina's:  432
Uitgeverij:  Hollands Diep
ISBN:  9789048838165
Verschenen:  mei 2017donderdag 24 augustus 2017

Bob Latten en Rob Janssen-Lieber Gott

'Niet alleen de tijd sneuvelt. Vogezen 1914. Somme 1916'

Beoordeling 4 sterren 
Met dank aan uitgeverij Aspekt B.V.  'Troostrijke overdenkingen in de loopgraven'
  


Een verhaal over drie Duitse broers tijdens de eerste wereldoorlog. Door dagboekfragmenten, brieven en archieven is vrij nauwkeurig  vast te stellen waar de jonge mannen gelegerd waren, wat hun functie was en vooral wat hen bezig hield. Er zijn wat persoonlijke bezittingen bewaard gebleven waaronder het horloge van Hyazinth. 
Eduard, Hyazinth en Theodor  Lieber komen uit een gezin met 12 kinderen. Oorspronkelijk komen de voorouders uit het Zwitserse Graubünden, in de eerste helft van de achttiende eeuw verhuisden zij naar het Duitse Camden. 
  
Hyazinth-Vogezen 
Na een periode van dreiging, Europa is onrustig, begint de oorlog in augustus 1914. Hyazinth heeft zijn testament gemaakt en vertrekt. Zijn positie in het leger is nauwkeurig te bepalen, net als de plaats van de bataljons. De afbeeldingen van stafkaarten verduidelijken het oorlogsverslag.  Zijn brieven, waarin het horloge een belangrijke rol speelt, begint hij steevast met het minutieus benoemen van plaats, datum, tijdstip en observaties. Naast gevechtshandelingen is er ruimte voor beschrijvingen van de omgeving, het bos-en-heuvelrijke gebied is groen, ruig en biedt de Fransen voordeel. Frankrijk beschikt over goed getrainde militairen, 'Alpenjagers'
  
 'Het zwart van de lucht tekent scherp af  tegen de lichtere voorgrond van de heuvels. Verscholen daarachter ligt de zoom van het bos, de vijand. De Heren Fransen zullen het ongetwijfeld ook koud hebben. Het is een kilte die het laatste restje adrenaline uit de lusteloze lijven haalt'

Tijdens een rustig moment gaan de gedachten van Hyazinth naar de enorme opgaven waar zijn land, Duitsland voor staat: 
  
'Dat wij zoveel vijanden hadden, had ik echt niet gedacht. Ik zeg echter: eerst door de ijver van onze vijanden om ons te vernietigen zien en leren wij de werkelijke waarde van de reconstructie en de oneindige betekenis van ons sterke Midden-Europese rijk te doorgronden' 
  
Hyazinth sterft eind november aan de gevolgen van zijn verwondingen, het klokje gaat naar Theo. 

Hyazinth Lieber
  
Theodor-Somme
Aan de hand van dagboekfragmenten leren we Theo kennen als een denker, lezer en kunstliefhebber. De prenten van Dürer doen een beroep op heldhaftigheid, de mens heeft de keuze de strijd aan te gaan of zich terug te trekken. Meer dan over oorlogshandelingen schrijft hij over boeken die hij gelezen heeft, filosofische gedachten die hem bezig hielden en welke herinneringen hij koesterde over muziek. Theo was de denker van de drie broers. Hyazinth doener en denker, Eduard doener. De openhartige manier waarop het dagboek geschreven is laat je niet onberoerd. Bijzonder beangstigend is het te zien hoe de oorlog een mens dwingt zich zijn edelste lot te ontzeggen. Zichzelf vragen stellend over levensbeschouwelijke kwesties komt Theo in conflict met zijn geweten. Als officier heeft hij een gerieflijk onderkomen vergeleken met de soldaten die urenlang in de modder moeten ploeteren. Hij zou zich graag verliezen in mooie muziek en put kracht uit het Evangelie. 
  
'De mens en zijn God zijn op de keper beschouwd  het enige van een geloof dat standhoudt in het stormgebulder, maar zij vormen tegelijkertijd ook het gehele geloof' 
  
Theo sneuvelt 14 september 1916 
De vier ruiters van de apocalyps, Albrecht Dürer
  
Eduard-Picardië
Deze broer komt niet in het bezit van het klokje en niemand weet waarom. Aan hem wordt slechts een kort stukje gewijd, zonder brieven of dagboekfragmenten. Neemt deel aan de oorlog en sneuvelt op 23 juli 1918. 
  
Conclusie 
Een heel bijzonder verslag van drie broers, die een leven krijgen door hen uit de anonimiteit te halen. Alle drie verschillend van aard. Niet vermeld in de recensie, maar aangrijpend om te lezen,  is het werk van de ziekenverzorgsters, waaronder zuster Hortulana, kloosternaam van Josefa Lieber. Onder erbarmelijke omstandigheden moeten zij hun werk doen. De vele afbeeldingen maken het boek compleet.  
  
 Auteur: Bob Latten en Rob Janssen 
 Categorie: Geschiedenis en politiek   
 Pagina's: 216 
 Uitgeverij:  Aspekt B.V., Uitgeverij 
 ISBN: 9789463382090  
 Verschenen: 31-03-2017