dinsdag 26 september 2017

Patti Gomme - Holodomor, Stalins genocide in Oekraïne 1931 - 1933


Uitgeverij AspektNiemand heeft zoveel verbeelding dat hij zich
de werkelijkheid kan voorstellen.
Patti Gomme'Een toegedekte en ontkende genocide'

Stel 1000 willekeurig gekozen mensen de vraag of ze weten wat Holodomor betekent. De kans is bijzonder klein dat je het juiste antwoord krijgt...............

Geschiedenis van Oekraïne

De geschiedenis van de Oekraïne is deels bepaald door de rijke, vruchtbare landbouwgronden, ijzer- en staalindustrie, graan, vee, steenkool en erts. Ten koste van de Oekraïne wilde Rusland zijn territorium uitbreiden. Vele volken hebben in de geschiedenis het land bevolkt en het land is vaak veroverd en bezet door buurlanden. De bevolking heeft veel te maken gehad met meedogenloze terreur.

De Russische Revolutie in 1917 had tot gevolg dat er in de Oekraïne een burgeroorlog heeft gewoed met massaslachtingen als gevolg.
Onder bewind van Stalin werden de 'koelakken' (rijke, succesvolle en vaak ook intelligente boeren) door de propaganda bestempeld als demonische aartsvijanden, die geëlimineerd dienden te worden. Hun landbouwgronden werden afgenomen, evenals de gewassen en het vee. Alles diende te worden 'gecollectiviseerd'. Er werden massa-executies uitgevoerd op notabelen en priesters. De koelakken werden gezien als klassenvijand en in groten getale gedeporteerd naar de 'goelags' op de taiga's in Siberië; de 'dekoelakisatie'.

Gruwelijke omstandigheden

De inbeslagname van de oogsten in 1931 was de belangrijkste oorzaak van de Holodomor. De kunstmatig gecreëerde hongersnood die plaatsvond van 1931 tot 1933. 'Holod' betekent honger en 'domor' uitroeien; met een pijnlijke, wrede dood als gevolg. Elk moreel bewustzijn verdwijnt. Mensen begaan daden die ze onder normale omstandigheden zouden verafschuwen.

'De omvang en gruwelijkheid ervan tarten het menselijk voorstellingsvermogen.
Gruwelijk vooral door de methode van uitroeien: hongersnood, georganiseerd door de eigen machthebbers. Het resultaat was het lijden en de dood van miljoenen onschuldige mensen. Het was een hongersnood die deel uitmaakte van een politiek beleid dat de triomf moest verwezenlijken van een ideologie: het marxisme oftewel de dictatuur van het proletariaat.'

Getuigenissen

In het boek is een hoofdstuk opgenomen met getuigenissen die ontleend zijn aan het gedachtenisboek 'Het jaar 1933: honger', dat alleen in de Oekraïense taal is verschenen.
Het bevat zéér schrijnende verhalen van mensen die honger en vernederingen, ondanks alles, hebben overleefd. De laatste getuigen zijn nu zo goed als allemaal al overleden.
Het zou als één van de meest omvangrijke genociden de geschiedenis ingaan. Hoewel het toch tachtig jaar heeft geduurd, voordat deze geschiedenis in de openbaarheid kwam.

'Stalin trad als grote overwinnaar met Roosevelt en Churchill uit de oorlog tegen de Duitsers. Hij werd daarom door deze twee laatstgenoemden ontzien.'

Conclusie

Patti Gomme is een Vlaamse onderzoekster die met dit boek het zwijgen heeft willen doorbreken. Ze heeft in haar onderzoek ondervonden dat er nog steeds niet veel algemeen bekend is over deze geschiedenis in de Oekraïne. Het is duidelijk dat er gedegen onderzoek is gedaan. Veel literatuur heeft ze geraadpleegd en ze haalt ze vooral veel aan van wat Aleksander Solzjenitsyn heeft beschreven in zijn boek 'De Goelag Archipel'
Het is een zeer indringend boek, dat veel informatie geeft over de praktijken van Stalin.

Het is natuurlijk bijzonder om een boek over een gruwelijk stuk geschiedenis te beoordelen met 5 sterren. Het is dan ook niet de geschiedenis 'an sich' welke ik hierbij beoordeel, maar de onverbloemde manier die de auteur hanteert in het schrijven en de uitgebreide informatie die te lezen is. De auteur beschrijft in heldere bewoordingen de aanloop van de Holodomor, wat deze heeft betekend en waardoor het zo lang ontkend en toegedekt is gebleven.

Het boek beklijft en geeft inzicht. Een regelrechte aanrader voor de lezer die geïnteresseerd is in de Russische geschiedenis.

Enkele foto's in het midden van het boek zijn het schrijnende bewijzen van de gruwelen.

Holodomor, Stalins genocide in Oekraïne 1931 - 1933
Auteur: Patti Gomme
Categorie: Non-fictie/Geschiedenis
Pagina's: 182
ISBN: 9789461535597
Uitgeverij Aspekt
Verschenen: november 2014Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter.
Dat wordt zeer op prijs gesteld en we willen graag weten wat je ervan vindt.