zaterdag 30 juni 2018

Perry Pierik (red) - Thule en het Derde Rijk, de Genesis van het nationaalsocialisme


Recensie door Truusje
Uitgeverij Aspekt BV


Het oerboek

In Thule en het Derde Rijk, de Genesis van het nationaalsocialisme staat Perry Pierik stil bij een zeer onbekend hoofdstuk van de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Pierik publiceerde recentelijk zijn biografie over Erich Ludendorff - de recensie hiervan is ook op deze blogspot te vinden -, de man die Hitler naar voren schoof voor de macht en tot 1925 de belangrijkste figuur op rechts was.

In dit boek - Thule - dat iets eerder verscheen, staat hij stil bij Rudolf von Sebottendorff (1875-1945). Deze raadselachtige mystieke figuur was de leider in München van het zogenaamde Thulegesellschaft. Deze geheimzinnige organisatie was de Münchener afdeling van de zogenaamde Germanenbund, een mystieke, intellectuele club geïnspireerd op de Armanenschaften van Guido von List, een Oostenrijkse schrijver, die esoterie en rechts-radicale ideeën met elkaar verbond. Centraal in hun gedachtegoed stond de Áhne gedachte de voorvader verheerlijking, en daarmee legden zij de basis tot de ariosofie, de verheerlijking van de mythische figuur van de ariër als ‘lichtdrager’ in de geschiedenis. De ariosofische gedachten werden al lang voordat Hitler ten tonele kwam in Duitsland en andere delen van Europa gebezigd, waarbij dit boek van Von Sebottendorff als oerboek gezien kan worden. Hij wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van het antisemitisme.
Het Thulegesellschaft - zo komt naar voren in dit boek - was de undergroundorganisatie die de DAP oprichtte - de Deustche Arbeiter Partei - waaruit de NSDAP later is voort gekomen. Het doel van het Thulegesellschaft was een Arisch Duitsland, en de bestrijding van het Jodendom en communisme. Deze laatste waren voor de Thule-leden twee handen op een buik.

Opbouw

Het eerste deel van het boek behandelt de onbekende geschiedenis van het Thulegesellshaft in München en hoe zij in strijd waren met de Radencommunisten van Kurt Eisner, die kort na de Eerste Wereldoorlog de macht greep in Beieren.

Het tweede deel is een integrale vertaling van het verboden boek van Von Sebottendorff over de onbekende jaren van Hitler. In 'Bevor Hitler kam' stond Sebottendorff stil bij de kringen waaruit Hitler voortkwam. Nadat na 1933 Hitler als Führer aan Duitsland werd gepresenteerd door Jopeph Goebbels, was er natuurlijk geen plaats meer voor een 'aardse' Hitler die hulp had gekregen. Von Sebottendorff viel in ongenade, publicaties van boek werden verboden en hij ontvluchtte Duitsland. Kort na de Duitse capitulatie werd Von Sebottendorff dood in de Bosporus gevonden. Zelfmoord? Moord? We zullen het niet weten. Von Sebottendorffs einde was even geheimzinnig als zijn leven.

In Thule en het Derde Rijk heeft Pierik opnieuw een vergeten hoofdstuk van het Derde Rijk belicht en toegelicht, zoals eerder in Ludendorff, maar ook in zijn werk Hongarije 1944-1945, de vergeten tragedie en van Leningrad tot Berlijn over Nederlandse vrijwilligers aan het oostfront.

Conclusie

Thule is een aanrader voor hen die ook geïnteresseerd zijn in de geschiedenis buiten het boekje, en buiten de mainstream. Metahistorie is soms een onderschat thema, maar in dit boek komen de liefhebbers aan hun trekken.

Bijzonder is het dat Von Sebottendorff het boek in de derde persoon enkelvoud heeft geschreven, terwijl hij juist zijn éigen gedachtegoed heeft willen beschrijven.

De flinke inleiding van Pierik telt 26 pagina's. Hierin verduidelijkt hij dat de schimmige beginperiode van Hitlers Derde Rijk op veel vlakken onderbelicht is gebleven.
Het is een verrassend leesbaar boek en de talrijke illustraties zijn van een aanvullende waarde.

Auteur

Dr. Perry Pierik (1965) is gepromoveerd historicus met als specialisme de Tweede Wereldoorlog. Daarbij is hij auteur van een groot aantal boeken op zijn vakgebied. Passie voor het boekenvak is de drijfveer geweest voor de oprichting van uitgeverij Aspekt, waar hij directeur en uitgever van is. In het voorjaar van 2010 bestond de uitgeverij vijftien jaar, hetgeen uitbundig werd gevierd met een expositie van schilderijen van zijn hand. Want naast het schrijven en het uitgeversvak schildert Pierik. Zo werd ook in het najaar van 2008 in De Compagnie in Dordrecht een grote expositie City X georganiseerd, waar het Algemeen Dagblad groot over berichtte.
 
Het bekendste werk van zijn hand is een boek over de Nederlanders aan het Oostfront, Van Leningrad tot Berlijn. Over een ander bekend boek, Hitlers Lebensraum, Hongarije 1944 – 1945, werd onder meer in de Magyar Nemzet geschreven dat dit boek “een goudmijn” was.

In een briefwisseling met auteur, uitgever en Buddingh- biograaf Wim Huijser bericht Perry Pierik over de dagelijkse gang van zaken in het uitgeversvak. De brieven zijn in 2009 en 2010 gebundeld verschenen in De inkt van Arcadië en Het geheime leven. Alles wat ontstaat vanuit een innerlijke drijfveer of noodzaak kan rekenen op de belangstelling van Pierik. Vandaar dat hij als veelzijdig talent op diverse terreinen actief is.

Recentelijk verschenen grote artikelen van hem in Moord op Spinoza en de bundel Er waart een spook door het Westen, over cultuur marxisme, maar die boeken gaan over meer eigentijdse zaken.

In augustus 2017 heeft Pierik de eerste Civis Mundi-prijs gekregen voor zijn moed om Uitgeverij Aspect te beginnen.

Titel: Thule en het Derde Rijk, de Genesis van het nationaalsocialisme
Auteur van het eerste deel en de redactie: Perry Pierik
Integrale vertaling van het tweede deel: Evert van Leerdam
Pagina's: 370
ISBN: 9789461532688
Uitgeverij Aspekt BV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter.
Dat wordt zeer op prijs gesteld en we willen graag weten wat je ervan vindt.